.

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pomoc:konta_www:bazy_danych:mysql_set_names [2016/12/05 16:07] (aktualna)
Emil Golonka utworzono
Linia 1: Linia 1:
 +====Jak zmienić kodowanie połączeń w skrypcie PHP?=====
  
 +Zmiana kodowania połączenia skryptów strony z serwerem mysql możemy wykonać poprzez dodanie do kodu strony polecenia:
 +<code php>
 +mysql_query('set names \'latin2\'');
 +</code>
 +Polecenie to należy umieścić po kodzie odpowiedzialnym za połączenie z bazą danych, powyższe polecenie spowoduje zmianę kodowania połączenia na latin2, np:
 +
 +<code php>
 +$connection = mysql_connect('adres_serwera', 'nazwa_uzytkownika', 'haslo')
 +or die('Brak połączenia z serwerem MySQL'); 
 +
 +mysql_query('set names \'latin2\'');
 +</code>
 +
 +W przypadku polskich znaków najczęściej używane kodowania to utf8, latin2, cp1250, a listę wszystkich obsługiwanych kodowań można znaleźć na stronie [[http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/charset-charsets.html|MySql.com]]