.

Jak zaimportować zrzut bazy MySQL przez SSH?

Aby zaimportować bazę danych z domyślnym kodowaniem latin-2

mysql -u nazwa_użytkownika nazwa_bazy < zrzut_bazy.sql -p
Hasło:

System poprosi o podanie hasła do bazy danych i rozpocznie import.

Aby zaimportować bazę danych z kodowaniem utf-8

export LC_ALL="pl_PL.UTF-8"
  • Do zaimportowania bazy z kodowaniem utf-8 użyj następującego polecenia:
mysql --default-character-set=utf8 -u nazwa_użytkownika nazwa_bazy < zrzut_bazy.sql -p
Hasło:

Dodatkowe opcje do polecenia mysql, można uzyskać z podręcznika systemowego man

man mysql

lub wydając polecenie

mysql --help

Uwaga!

Podczas importowania danych, baza musi być utworzona w systemie.